DayMed tisztességes kereskedelmi gyakorlatokat előmozdító politikája és elvei

 

  1. Átláthatóság:

A cég elkötelezett az átláthatóság és az integritás iránt minden üzleti tranzakcióban és kapcsolatban.

Az árképzési és kereskedési folyamatok során minden részletet tisztességesen dokumentálunk és – figyelemmel a versenyjogi szabályok mindenkori betartására – a szükséges és lehetséges mértékben megosztunk az érintettekkel.

Semmilyen körülmények között nem engedjük meg a piac felosztását, az összejátszást, vagy bármilyen versenyellenes magatartást.

Az egészségügyi szakemberekkel kötött szerződéseink része az AIPM Magatartási Kódexe 23 cikke, mely szerint, ha az egészségügyi szakember hozzájárul, akkor a közvetlen vagy közvetett juttatások közzéteendőek.

 

  1. Kiegyensúlyozott információk:

Az információk átadása és marketingtevékenységek során kiegyensúlyozottságra tisztességre és objektivitásra törekszünk, nem előnyben részesítve egy adott gyógyszercéget vagy terméket.

Minden promóciós tevékenység összhangban lesz a helyi szabályozásokkal és az etikai irányelvekkel.

A tevékenységünk teljesítése során semmilyen körülmények között nem tanúsítunk olyan magatartást, amely egy adott gyógyszercég vagy egy adott gyógyszercéggel bármilyen jellegű szerződéses viszonyban álló harmadik személy készítményei reklámozásának, népszerűsítésének, a Gyftv. szerinti ismertetésnek minősülhet.

 

  1. Bizalmas információk:

A cég nem használhat fel bizalmas információkat piaci előny szerzésére.

Semmilyen körülmények között nem fedjük fel bizalmas információkat a versenytársaknak.

 

  1. Versenyjogi előírások betartása:

Az összes alkalmazott és üzleti partner köteles betartani a helyi versenyjogi előírásokat, és kerülni minden olyan tevékenységet, amely versenyellenes lehet.

A betegtámogató program nem kapcsolódhat eladás ösztönzéshez.

 

  1. Jelentés és ellenőrzés:

Rendszeresen ellenőrizzük és értékeljük a betegtámogató programokat és az üzleti tranzakciókat, hogy biztosítsuk az elvek és előírások betartását.

Ha bármilyen szabálytalanságot vagy aggályt észlelünk, azonnal intézkedéseket teszünk a helyesbítés érdekében.

Ezt évenkénti könyvvizsgálattal biztosítjuk, aki ellenőrzi a számviteli törvény előírásainak a betartását,

megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről,

A könyvvizsgáló a vizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentést ad ki.

 

  1. Folyamatos fejlesztés:

A cég elkötelezett a folyamatos fejlődés és tanulás iránt, hogy mindig a legjobb gyakorlatokat alkalmazza a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok terén.

 

Vállalatunk az alábbi politikával és elvekkel a képez alapot a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok előmozdítására és a helyi versenyjogi előírásoknak való megfelelésre.

 

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse cégünket a info@daymed.hu e-mail címen.

Üdvözlettel:
Day Med Kft.

 

Dátum: 2024. március 21.